Dokumentacja architektoniczna – to oferta skierowana przede wszystkim do podmiotów, które np. Przeprowadzają inwentaryzację zabytków i w tym celu potrzebują dokładnych modeli 3D konkretnych obiektów. Oferujemy również usługi w zakresie stworzenia dokładnych map terenu w formatach 3D.